Հարակից այլ ծառայություններ

Բացի վերը նշված բոլոր ծառայություններից, մենք կարող ենք տրամադրել ձեր բիզնեսի զարգացմանն ուղղված լրացուցիչ ծառայություններ`հիմնվելով ձեր կազմակերպության պահանջների և կարիքների վրա: Մենք կարող ենք տրամադրել հետևյալ ծառայությունները․

  • Կազմակերպության գրանցում,
  • կազմակերպության հաշվապահական քաղաքականության մշակում,
  • պոտենցիալ համագործակցությունների ուսումնասիրություն, ակնկալվող ֆինանսական ռիսկերի ևշահութաբերության մանրամասն վերլուծություն,
  • բիզնեսի առաջխաղացմանն ուղղված ցանկացած նախագծի իրականացում։